cây lim giống »

Cây lim giống( Lim xanh, lim xẹt)

Cây lim giống( Lim xanh, lim xẹt)

admin August 13, 2012 0

Chuyên cung cấp cây lim giống( bao gồm cây lim xanh và cây lim xẹt) Cây lim mọc chậm. Là cây ưa sáng nhưng lại chịu bóng khi còn nhỏ. Phân bố trên đất

Read More »