cây sưa 7 năm tuổi »

Cây sưa công trình

Cây sưa công trình

admin August 10, 2012 1

Cây sưa công trình Vườn ươm cung cấp tất cả cây sưa đỏ từ 2 – 10 năm tuổi. Chi tiết: Cây sưa đỏ 2 năm tuổi: Cao: 3 – 4m Đường kính: 1,5

Read More »