giá giống cây sưa đỏ »

Giống cây sưa đỏ

Giống cây sưa đỏ

admin June 20, 2012 3

Giá giống cây sưa đỏ: Cây Sưa đỏ, hay còn gọi là cây huỳnh đàn lõi đỏ, huê, trắc thối…, tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain thuộc họ đậu. Là cây gỗ nhóm

Read More »