hạt sưa đỏ »

Hạt sưa đỏ

Hạt sưa đỏ

admin July 24, 2012 0

Hạt sưa đỏ hay còn gọi là hạt cây huỳnh đàn đỏ, trắc thối, cây huê được bao bọc bởi lớp vỏ khá dày. Hạt sưa giống của chúng tôi được chọn lọc từ

Read More »