POSTED IN » Hạt giống

Hạt giống cây xoan ta (sầu đâu)

admin June 6, 2014 0

Vườn ươm Bắc Bộ chuyên cung cấp hạt giống cây xoan ta (còn gọi là sầu đâu) toàn quốc

Liên hệ: 0949 000 268 – 0976 125 251

Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Giao  hàng toàn quốc

 

Leave A Response »