Kỹ thuật trồng cây lim xẹt

admin July 13, 2012 0

1-    PHẠM VI ÁP DỤNG :

1.1-    Tiêu chuẩn này áp dụng cho cây giống “ Cây giống Lim xẹt” được nhân giống bằng phương pháp gieo ươm từ hạt, do Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ sản xuất.

1.2-    Cây giống Lim xẹt  được sản xuất từ hạt giống được thu hái trên các cây giống có chọn lọc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cây giống hoàn toàn sạch các bệnh virus và các sâu, bệnh khác.

2-    YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT :

2.1- Yêu cầu về chất lượng ( cây xuất vườn đem trồng):

-    Cây có thân mọc thẳng, khỏe, lá xanh.
-    Cây phải đạt chiều cao tối thiểu 30 cm tính từ mặt bầu.
-    Đường kính cổ rễ từ  3  – 4 mm.
-    Cây giống đang sinh trưởng tốt, không mang mầm bệnh.
-    Tuổi cây giống từ  5 – 6 tháng (tính từ lúc gieo ươm đến khi xuất vườn).

2.2- Yêu cầu về qui cách :

-    Cây giống phải được tạo trong túi bầu polyetylen chắc chắn và nguyên vẹn, kích thước : đường kính 11 cm x chiều cao 20 cm.
-    Bầu được đục thủng lỗ và cắt 2 bên góc để thoát nước.
-    Chất nền phải đầy bầu ươm.

3-    GHI NHÃN :

Nội dung ghi nhãn theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ và Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
-    Tên sản phẩm : Cây giống LIM XẸT
-    Cơ sở sản xuất : Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ
-    Địa chỉ : số 6 Nguyễn Thành Ý- Đa Kao- Quận I- Tp.Hồ Chí Minh.
-    Sản xuất theo tiêu chuẩn : TCCS: XNGLNVNB HCM 22/06
-    Nguồn gốc : Đông Nam Bộ
-    Ngày sản xuất : Ngày ngày, Tháng tháng, Năm năm
-    Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu :     Chiều cao cây ≥30 cm
Đường kính cổ rễ ≥3 mm
-    Hạn sử dụng : Ngày ngày, Tháng tháng, Năm năm
-    Tình trạng bệnh : sạch bệnh

4-    CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA :

-    Các chỉ tiêu kiểm định giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn đạt yêu cầu kỹ thuật ở mục 2.
-    Kiểm định hạt giống khi thu hạt tại cây giống chọn lọc.

5-    BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN :

-    Cây phải được đảo bầu, huấn luyện dưới ánh nắng từ 30 ngày trước khi xuất vườn. Trước khi xuất vườn phải tưới đủ ẩm cho cây.
-    Trên phương tiện vận chuyển cây giống được xếp đứng, hoặc nghiên nhưng không vượt quá 300.
-    Phải che chắn nắng gió và tạo sự thông thoáng.
-    Khi lên xuống phải nhẹ nhàng – tránh gãy dập.
-    Thời gian lưu cây trên xe không quá 48 giờ.

Leave A Response »