Tài liệu hướng dẫn gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ

admin June 28, 2012 1

Tài liệu bao gồm:

I. Giới thiệu toàn bộ về cây sưa

1. Hoa sưa

2. Quả và hạt sưa

3. Lá và cành cây sưa

4. Bộ rễ

5. Gỗ sưa ( Giá trị của gỗ sưa)

II. Quy trình gieo trồng và chăm sóc cây sưa

1. Gieo hạt

2. Đóng bầu

3. Chăm sóc cây giống

4. Trồng sưa

5. Chăm sóc cây

Tài liệu còn nhiều thiếu sót mong được sự đóng góp của các bạn.

Xin cảm ơn!

Download tại đây

Tài liệu hướng dẫn gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ

 

 

 

 

One Comment »

Leave A Response »