cây giống lâm nghiệp »

Cây sưa đỏ

Cây sưa đỏ

admin October 25, 2012 1

Cây Sưa là gì? Cây Sưa đỏ, hay còn gọi là cây huỳnh đàn lõi đỏ, huê, trắc thối…, tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain thuộc họ đậu. Là cây gỗ nhóm IA.

Read More »
Bảng báo giá giống cây lâm nghiệp

Bảng báo giá giống cây lâm nghiệp

admin August 16, 2012 18

Bảo gồm các loại cây giống lâm nghiệp: cây lim, cây keo, bạch đàn, cây lát hoa, cây thông( thông caribe và mã vĩ), muồng Hoàn Yến, Chiêu liêu nước, chiêu nghệ, me tây,

Read More »
Kỹ thuật trồng cây lim xẹt

Kỹ thuật trồng cây lim xẹt

admin July 13, 2012 0

1-    PHẠM VI ÁP DỤNG : 1.1-    Tiêu chuẩn này áp dụng cho cây giống “ Cây giống Lim xẹt” được nhân giống bằng phương pháp gieo ươm từ hạt, do Công ty cổ

Read More »
Giống cây lát hoa

Giống cây lát hoa

admin July 13, 2012 0

Cây lát hoa Tên khoa học: Chukrasia tabularis Tên thường gọi: Cây lát hoa Thuộc nhóm: Gỗ I (Danh sách các loài cây thuốc nhóm gỗ I ở Việt Nam) Lát hoa là một

Read More »