giống cây bạch đàn »

Giống cây bạch đàn cao sản

Giống cây bạch đàn cao sản

admin March 4, 2013 0

Bạch đàn cao sản Còn được gọi là bạch đàn lai Tên latinh: Eucalyptus urophylla x Eucalyptus camaldunensis Thuộc họ: Họ Sim (Myrtaceae) Vùng trồng: Đông Bắc,Vùng Trung tâm,Tây Bắc,Đồng bằng Sông Hồng,Bắc Trung

Read More »
Cây bạch đàn giống

Cây bạch đàn giống

admin July 29, 2012 9

Chuyên cung cấp giống cây bạch đàn các loại: Bạch đàn đỏ, Bạch đàn cấy mô, bạch đàn lai,&#

Read More »